Pošteno do posla u školi!

Kako nastavnik dobija posao na neodređeno u državnoj školi? 

Da li ste nekad razmišljali kako nastavnici u državnim školama dobijaju posao? Neretko nas ovakve stvari ne zanimaju, osim ako sami ne želimo da se zaposlimo u školi. Međutim, ovo je jedna od onih tema koja treba da se tiče svih nas, jer obrazovanje direktno ili indirektno utiče na sva polja tako što priprema mlade da postanu odgovorni članovi zajednice i priprema ih za život. Da bismo imali kvalitetno obrazovanje, potreban nam je i kvalitetan kadar. Međutim, trenutni zakon ne nudi preciznu listu kriterijuma za zapošljavanje nastavnika, već je to regulisano time da se školama daje izbor da same sastave svoju listu. Praksa je pokazala da škole češće biraju da ne iskoriste ovo pravo. Naime, u istraživanju koje smo sproveli, od 1.576 osnovnih i srednjih škola u Srbiji, samo 8 škola je uopšte pokušalo da donese nekakve kriterijume, smernice ili sistem bodovanja kako bi izbor kandidata bio pravičan i transparentan.

Sve ovo direktore stavlja u poziciju velike moći i često nedovoljne odgovornosti. Prikupljene studije slučaja govore o različitim oblicima pritisaka, nedoslednosti u praksi, a sve to je posledica toga što je zakon izbor prepustio pojedincima, pa prečesto imamo različite primere zloupotreba.

U praksi duži radni staž, uspesi u višedecenijskom radu, dokazani rezultati u radu sa učenicima, nisu garancija da će najbolji nastavnik dobiti posao kada se konkurs otvori.

Zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja u Članu 139. definiše samo osnovne uslove koji regulišu ko ima pravo da se prijavi na konkurs. Oni su:

 • kandidat ima odgovarajuće obrazovanje;
 • kandidat je psihički, fizički i zdravstveno sposoban za rad sa decom;
 • nije krivično osuđivan;
 • ima državljanstvo RS;
 • zna srpski jezik.

Osim ovih osnovnih uslova, drugi kriterijumi nisu propisani, već odluku o izboru donosi direktor na predlog tročlane komisije koja intervjuiše kandidate. Kako direktor sam bira većinu članova komisije, postoji prostor za netransparentan proces.

Kako nesigurnost u stalno zaposlenje utiče na život i rad nastavnika koji nisu u stalnom odnosu?

 • Oni nemaju pravo na kredit ili dozvoljeni minus u banci i ne mogu da planiraju svoj život jer svake godine poslednji saznaju koliko časova norme je preostalo za njih – samim tim ne znaju kolika im je plata, čak ni da li će je biti;
 • Oni su obično dežurni dobrovoljci za sve „poslove po nalogu direktora”;
 • Bez obzira na odanost učenicima, školi i profesionalne uspehe, ništa ne garantuje da će ikada dobiti stalni posao.

Kako je većina sindikata usmerena pre svega na većinu svog članstva koje već ima stalan posao, čak i ako su učlanjeni, hiljade nastavnika bez stalnog zaposlenja nemaju svoje zakonske predstavnike niti radnu organizaciju koja bi ih zaštitila.

Sve ovo negativno utiče na kvalitet učenja i rada u školama. Zbog toga je organizacija „Nauči me” pokrenula inicijativu za javno slušanje pred Odborom za obrazovanje Narodne skupštine Republike Srbije kako bismo informisali najviše zakonodavno telo u zemlji o nedostacima postojećeg zakona.

Očekujemo od svih republičkih poslanika saglasnost po ovom pitanju: potrebno je po hitnom postupku promeniti zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja i obavezati Ministarstvo prosvete da u najkraćem mogućem roku donese jasne, merljive i transparentne kriterijume, koji će važiti za sve osnovne i srednje škole u Srbiji.

Šta smo dosad uradili u okviru naše inicijative?

 • Prikupljali smo studije slučaja i sproveli smo istraživanje sa školama, vodili smo razgovore sa direktorima, nastavnicima i roditeljima;
 • Imali smo sastanak sa ministrom prosvete, i predsednikom Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo koji su prepoznali ovaj problem i dodatno se upoznali sa inicijativom;
 • Vodili smo direktne razgovore sa svim parlamentarnim strankama na kojima smo predstavili inicijativu „Pošteno do posla u školi” i pozvali ih na sastanak kako bismo pričali o problemu, ali i apelovali na njih da podrže našu inicijativu na javnom slušanju;
 • Snimili smo dokumentarni film „Nedovoljan (1)” kako bismo ilustrovali problem i motivisali nastavnike da bez straha govore o svojim iskustvima.

Udruženje “Nauči me” će nastaviti da prati situaciju, jer verujemo da je ova inicijativa prvi korak ka promenama. 

Inicijativa Pošteno do posla u školi se realizuje u okviru programa „Otvoreni parlament” uz finansijsku podršku Evropske unije, a pored toga inicijativu su direktno podržala još dva udruženja – Građanske inicijative i Roditelj

PODRŽITE INICIJATIVU, PRIKLJUČITE SE FEJSBUK GRUPI „ZA BOLJE OBRAZOVANJE“ PUTEM LINKA!


Saopštenja


Objave u medijima

DatumMedij
12.01.2022.Danas
12.01.2022.Južne vesti
12.01.2022.Politika
12.01.2022.N1
12.01.2022.Jug Press
12.01.2022.Bujanovačke
13.01.2022.Zelena učionica
13.01.2022.Danas
19.01.2022.Zaječar Onlajn
20.01.2022.Danas
21.01.2022.Radio Glas