POŠTENO DO POSLA – STUDIJA SLUČAJA BR. 3

Osnovne informacije

J.S. je nastavnica engleskog jezika sa 7,5 godina radnog staža i isto toliko rada u nastavi (2012-2021), sa završenim master studijama, a trenutno je na doktorskim studijama.

Do 2021. živela je u Arilju i radila u osnovnoj školi koja pripada opštini Arilje, a nakon preseljenja u Novi Sad radi kao honorarni predavač engleskog jezika. U decembru 2021. se javlja na konkurs osnovne škole opštine pri Novom Sadu na radno mesto nastavnika engleskog jezika sa normom od 55% na neodređeno vreme. Na konkursu je primljen drugi kandidat i J. smatra da je u procesu kao i u samoj odluci oštećena po nekoliko nivoa, a najpre zbog toga što se nisu znali jasni kriterijumi za odabir kandidata. Na rešenje je podnela žalbu u zakonskom roku, a odgovor na žalbu je potvrdilo nepostojanje kriterijuma koji se odnose na kvalifikacije kandidata. Dodatno, u zvaničnom obrazloženju direktora škole u odgovoru na žalbu se navode razlozi za odbijanje koji su privatne prirode i zasnovani na pretpostavkama direktorke. 

Nakon odgovora na žalbu, J. podnosi žalbu gradskom Obudsmanu i dobija odgovor da on nije nadležan za rešavanje ove situacije. J. je tužila školu u februaru 2022. Pre toga je poslata i pritužba na postupanje direktorke škole pokrajinskom zaštitniku građana.

Događaj

J. S. je nastavnica engleskog jezika, formalno nezaposlena, ali radi kao honorarni predavač engleskog jezika, sa 7,5 godina radnog staža i isto toliko rada u nastavi (2012- 2021), sa završenim osnovnim studijama engleskog jezika i književnosti Univerziteta u Kragujevcu, završenim master studijama Univerziteta u Kragujevcu Filološko umetničkog fakulteta sa prosekom 9.57, trenutno je na 6. godini doktorskih studija Univerziteta u Beogradu, na odseku Istorije i filozofije prirodnih nauka i tehnologije. 

Od decembra 2012. do januara 2021. radila je u osnovnoj školi pri opštini u Arilju kao nastavnica engleskog jezika od 1. do 8. razreda. Poseduje licencu za rad od marta 2018, ima 6 objavljenih radova, 10 izlaganja na domaćim i međunarodnim konferencijama. Pisac je pogovora, lektor i redaktor kao i ocenjivač udžbeničkog kompleta Zavoda za udžbenike. Od februara 2021, nakon preseljenja u Novi Sad, radi kao honorarni predavač engleskog jezika, u decembru 2021. se prijavila na konkurs osnovne škole pri Novom Sadu na radno mesto nastavnika engleskog jezika sa normom od 55% na neodređeno vreme.

Konkurs osnovne škole pri novosadskoj opštini raspisan je 24. 11. 2021. i završio se posle 8 dana. Nakon podnošenja kompletne dokumentacije, konkursna komisija sve kandidate upućuje na psihološku procenu 15. 12. 2021. 

Dana 28. 12. 2021. Škola dobija rezultate procene i J. je pozvana na intervju u školi 29. 12. 2021. Intervju u školi vodila je konkursna komisija u sledećem sastavu: sekretar škole, zamenik direktora i računovođa. Komisija je pitala da kaže nešto o sebi, a nakon njenog izlaganja su se složili da je njen CV veoma bogat i pitali je zašto ona sebe vidi u školi jer prema kvalifikacijama može da se zaposli i na nekom drugom mestu. Takođe su je pitali i šta sada radi, kao i da im pojasni šta je to “freelancer”. Ona je obrazložila da želi da nastavi da radi u školi, da ima 7,5 godina iskustva u radu sa decom u nastavi, kao i da ne vidi sebe da sa svojim kvalifikacijama stalno radi honorarni posao. J. tvrdi da niko nije vodio zapisnik.

Istog dana doneto je i rešenje koje J. dobija 4. 1. 2022. sa opštim obrazloženjem koje sadrži samo informaciju koji je kandidat primljen po konkursu, bez dalljeg obrazloženja i na osnovu kojih kriterijuma. Po dobijanju rešenja, J. upućuje žalbu direktoru škole, a škola kasnije izjavljuje kako su žalbu primili 10. 1.  2022. U žalbi J. navodi da smatra da je oštećena, jer u odnosu na primljenog kandidata ima više kvalifikacija i radnog iskustva, te da u tom smislu to nije uzeto u obzir kao kriterijum. Tokom 17. 1. 2022. je stigao odgovor škole na žalbu koji potpisuje direktorka škole i u obrazloženju navodi nekoliko razloga zbog kojih J. nije primljena i kako direktorka u odgovoru navodi: 

“…Izabrani kandidat jeste zaposlen u našoj školi koji radi na zamenama već nekoliko godina i samim tim ima dosta iskustva u radu sa decom…”

“…Takođe, obrazovanje i stručnost izabranog kandidata nijednog trenutka nisu dovedeni u pitanje kako od srane drektora, tako ni od strane roditelja.”

“Nadalje, izabrani kandidat ima prebivalište u (istom mestu gde se nalazi škola) te izborom istog nema dodatnih putnih troškova koje bi škola morala plaćati zaposlenom.”

“Naposletku, ono najbitnije, a na osnovu zapisnika komisije (…) nedvosmisleno je utvrđeno da ste vi u toku intervjua kroz postavljena pitanja izjavili:

  • Da ste napustili stalin posao u školi jer vam novac nije prioritet jer zarađujete dodatno sa strane;
  • Da vam je primarni cilj da dobijete posao u državnoj firmi kako biste bili u mogućnosti da budete osigurani i kako biste mogli ostvariti bolovanja na decu, te ste iz tih razloga i konkurisali na mesto nastavnika.”


J. tvrdi da zapisnik nije ni vođen, a smatra da ovo nije izjavila, nego da su na osnovu njenih odgovora o tome šta sada radi, sami doneli zaključak koji stoji u obrazloženju.

Ni ova škola, kao mnoge u Srbiji nema propisane kriterijume, čak ni interno i kriterijumi koje direktorka navodi u odgovoru na žalbu kao što su: putni troškovi ili to da kandidat već radi u toj školi, nisu komunicirani ni u jednom trenutku tokom procesa sprovođenja konkursa.

J. je 28. 1. 2022. otišla u školu da izvrši uvid u konkursnu dokumentaciju, kako je stajalo u pravnom leku odgovora na žalbu. Tom prilikom mogla je da dobije uvid samo u konkursnu dokumentaciju koju je podneo drugi kandidat ali ne i zapisnik konkursne komisije.

Uvidom u dokumentaciju drugog kandidata J. je utvrdila da, u odnosu na nju, kandidat koji je primljen ima manje godina radnog staža i iskustva u nastavi sa decom (4 godine), ima master i licencu za rad bez priloženih drugih rezultata i postignuća. Nakon toga J. je donela odluku da putem suda zatraži uvid u zapisnik konkursne komisije.

___________________________________________________________________________________

Inicijativa „Pošteno do posla u školi” se realizuje u okviru programa „Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava” koju realizuju CRTA i Otvoreni parlament uz podršku Evropske delegacije u Srbiji.