(Za)prati pratioca

NA SAMOM POČETKU – PODRŠKA ZA DECU I RODITELJE

Inicijativa (Za)prati pratioca inicijalno je pokrenuta početkom 2022. godine sa ciljem edukovanja i obezbeđivanja stručne podrške članovima porodica dece sa invaliditetom i teškoćama u razvoju koji neformalno obavljaju ulogu ličnog pratioca na teritoriji Grada Niša, uz finansijsku podršku Trag fondacije i ambasade Velike Britanije.

Kako bismo jasno definisali probleme i preporuke za poboljšanje usluge lični pratilac u Nišu, a time i poboljšanje kvaliteta obrazovanja dece sa invaliditetom i teškoćama u razvoju u Nišu, naša prva aktivnost je bila analiza zastupljenosti ove usluge socijalne zaštite na lokalnom nivou. Uz pomoć onlajn ankete, ali i intervjua uživo i preko telefona, saznali smo koliko dece osnovnoškolskog uzrasta ima potrebu za ovakvim vidom dodatne podrške, koliko njih je zaista i dobija, koliko roditelja je upoznato sa postojanjem ove usluge i drugih vidova pomoći i podrške i na koji način se o tome informišu.

Rezultati istraživanja sprovedenog u 15 osnovnih škola u Nišu ukazali su na to da su roditelji neadekvatno informisani o pravima dece kojoj je usluga namenjena. Takođe, istraživanje je pokazalo da su roditelji često bili prinuđeni da obavljaju uslugu kako bi njihovo dete moglo da pohađa redovnu nastavu i učestvuje u obrazovanju, ali ne svojim ličnim izborom i ne samo iz nedovoljne infiormisanosti o postojanju usluge, već i zbog nedostatka sredstava lokalne samouprave da uslugu omogući svoj deci kojoj je potrebna.

Takođe, iako su roditelji čija deca imaju dodatnu podršku u vidu ličnog pratioca jako zadovoljni uslugom, jedan od problema koji se istakao među rezultatima istraživanja jeste činjenica da osobe koje vrše uslugu ličnog pratioca rade poslove koje prevazilaze njihove dužnosti, a često i radno vreme, odnosno koje nisu propisane pravilnikom, ali su i te kako neophodne detetu kako bi ono dobilo adekvatnu podršku. Ovu situaciju je dodatno otežala izmena odluke o pružanju usluge ličnog pratioca u Nišu kojom je bilo određeno u da uslugu lični pratilac treba obavljati u okviru četvoročasovnog radnog vremena, umesto osmočasovnog, što je bila dosadašnja praksa.

Ova odluka, koja je trebala da omogući da veći broj dece dobije podršku u vidu ličnog pratioca, ostavila je roditelje poraženim, jer u ta 4 sata lični pratilac, između ostalog, ne može da dovede i odvede dete u školu, a ova činjenica bi otvorila vrata novim problemima koji bi uticali ne samo na decu kojoj je potrebna pomoć, već i na celu porodicu.

Iako na samom početku iniccijative nismo mogli da predvidimo ovakvu izmenu, koristeći informacije prikupljene do tada i uspostavljene kontakte sa školama i roditeljima dece sa invaliditetom i teškoćama u razvoju, odlučili smo da svoje napore usmerimo ka lokalnoj samoupravi i svim akterima relevantnim za ovu temu i problem koji se javio, kako bismo zajedno došli do najboljeg rešenja.

ZAŠTO JE VAŽNA OVA TEMA?

U udruženju Nauči me smatramo da baš svi članovi naše zajednice treba da imaju jednaka prava na kvalitetno obrazovanje i prepoznali smo da deca sa invaliditetom i teškoćama u razvoju ne mogu da ostvare svoje pravo da budu deo zajednice i da se obrazuju, ukoliko su sprečeni da neometano redovno prisustvuju nastavi. Ovo je bio povod da pokrenemo inicijativu (Za)prati pratioca, skrenemo pažnju javnosti na ovaj problem i uključimo se u njegovo rešavanje.

DOKLE SMO STIGLI – (PO)SLUŠAJTE RODITELJE!

Nakon istraživanja, u okviru inicijative smo organizovali dva okrugla stola na kojima smo govorili sa različitim akterima bitnim za ovu temu. Okupljenim roditeljima dece sa invaliditetom i teškoćama u razvoju, osobama koje obavljaju uslugu ličnog pratioca, predstavnicima Centra za socijalni rad i Centra za autizam i defektologiju Artemida i predstavnicima neformalnog udruženja roditelja Dan predstavili smo rezultate istraživanja i informacije do kojih smo došli, kroz diskusiju saznali više o problemu iz njihovog ugla i definisali predloge za rešavanje problema na lokalnim nivou.

U svetlu izmena odluke o broju sati obavljanja usluge lični pratilac deteta u Nišu, bili smo na sastanku sa gradonačelnicom Grada Niša Draganom Sotirovski, zamenicom gradonačelnice Dušicom Davidović i načelnikom gradske uprave za društvene delatnosti Miljanom Ćirkovićem i pričali smo o problemima sa kojima se roditelji suočavaju. Takođe, podržali smo protest roditelja povodom povlačenja agenicije Niveus Tim sa tendera za pružanje usluge lični pratilac zbog smanjenja vremena pružanja usluge detetu sa osam na četiri sata dnevno, a krajnji ishod protesta je bio veoma uspešan – usluga ličnog pratioca će se i dalje obavljati u okviru osmočasovne radne nedelje, umesto najavljenog skraćenog radnog vremena.

Inicijativa (Za)prati pratioca je bila samo prvi korak i vetar u leđa roditeljima da nastave borbu za bolje uslove za svoju decu, ali i poziv nadležnim organima da više uključe roditelje u donošenje odluka kad je u pitanju ova tema.

Predstavnici inicijative su napravili brošuru koja obuhvata objedinjene zaključke iz istraživanja, kao i pregled svih relevantnih informacija koje su skupljene tokom inicijative. Zahvaljujemo se i Trag fondaciji koja je uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva omogućila realizaciju inicijative.

Ukoliko želite da se priključite inicijativi, kontaktirajte nas putem mejla: zapratipratioca@nauci.me i saznajte kako.


Saopštenja