Roditelji prepušteni sami sebi u brizi o deci sa invaliditetom i teškoćama u razvoju

Predstavnici inicijative “Zaprati pratioca” – članovi udruženja “Nauči me” su u četvrtak, 10. februara, organizovali prvi okrugli sto na temu dostupnosti i funkcionalnosti usluge ličnog pratioca u Nišu. Događaju su prisustvovali roditelji, stručnjaci iz oblasti – pedagozi, psiholozi, defektolozi i lični pratioci, kao i zainteresovani pojedinci iz civilnog sektora i ustanova licenciranih za pružanje ove usluge, koji su podelili lična iskustva i zapažanja o problemu pružanja usluge ličnog pratioca u našem gradu, kao i predloge za njegovo rešavanje. 

Rezultati istraživanja koje je udruženje sprovelo u 15 osnovnih škola u Nišu, kao i zaključci razgovora sa zainteresovanim stranama tokom održanog okruglog stola nedvosmisleno ukazuju na to da su roditelji neadekvatno informisani o pravima dece i kako ih mogu ostvariti u svojoj lokalnoj zajednici. Kao neke od glavnih izazova za ostvarivanje i realizovanje ove usluge, učesnici skupa prepoznaju to što u praksi lični pratioci rade  poslove koji prevazilaze njihove ingerencije, potom  rad Interresorne komisije, nedovoljnu informisanost i edukovanost roditelja, kao i isključivost podrške koju deca dobijaju, ostvarujući pravo na samo neku od dostupnih usluga iz ovog domena, dok su im najčešće najmanje dve potrebne, s obzirom na kompleksnost situacije u kojoj se nalaze.

Dodatna otežavajuća okolnost u brizi o deci sa invaliditetom i teškoćama u razvoju spomenuta na događaju jeste i nezainteresovanost nadležnih da se uključe u ovo pitanje, što su predstavnici Centra za socijalni rad, Gradskog sekreterijata za dečiju i socijalnu zaštitu, kao i resorni većnik za socijalna pitanja GO Palilula Saša Usenović na čijoj se teritoriji događaj održavao, svojim odsustvom i potvrdili.

Sa ciljem zagovaranja stručne pomoći i edukacije za porodice sa decom sa invaliditetom i teškoćama u razvoju na teritoriji Grada Niša, udruženje “Nauči me” će u narednom periodu nastaviti proces konsultacija sa svim relevantnim akterima koji se bave uslugom ličnog pratioca, ali i nastaviti napore da stupe u komunikaciju sa nadležnima na lokalu, među kojima su predstavnici lokalne samouprave, školske uprave i Centra za socijalni rad.

*Inicijativa „Zaprati pratioca“ se realizuje u okviru programa podrške javnom zagovaranju u zajednici „Istraži – Osnaži“ koji sprovodi Trag fondacija uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.