Ulaganja u kvalitet nastave i usavršavanje zaposlenih

Izvor: mpn.gov.rs/
Izvor: mpn.gov.rs/

‚‚Veliki problem formalnog obrazovanja je to što ne postoji predmet „informatika” u školama kao obavezan predmet. To nam je prvi zadatak da rešimo. U planu koji ima previše predmeta da se nađe mesto i za informatiku. To nam je obaveza, jer su to ulaganja za buduću generaciju“, rekao je Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na otvaranju sajma Nove tehnologije u obrazovanju 2016.

Projekti i ulaganja u obrazovanje na sve strane

‚‚Resorno ministarstvo će u ovoj godini utrošiti 210 miliona dinara za povezivanje svih škola na AMRES akademsku mrežu. Na taj način će sve škole u Srbiji dobiti besplatan i bezbedan internet. Ove godine ćemo za 2.300 nastavnika pružiti mogućnost onlajn akreditovane obuke za upotrebu IKT u nastavi. Pored toga, ulaganja će ići i u projekat povezivanja na evropsku akademsku mrežu svih škola i raznih kulturnih institucija u Srbiji. Za taj projekat ćemo izdvojiti 150 miliona dinara“, rekla je Tatijana Matić, državni sekretar Ministarstva trgovine, turzima i telekomunikacija.