Organizacija

NAUČI ME je organizacija sa misijom da kreira moderne edukacije koje stvaraju inovativne odgovorne pojedince digitalnog društva.

Naša vizija je da stvaramo kontekst za inovativno učenje i razvoj, kako nastavnika tako i učenika, primenom alternativnih i modernih metoda obrazovanja i time indirektno utičemo na kvalitativni razvoj obrazovnog sistema u Srbiji. 

Verujemo da obrazovanje stvara potencijal za lepši i bolji svet. Zato ga kreiramo tako da bude obrazovanje koja ne odgađa život nego nas osnažuje za njega. To je moguće samo ako se promeni odnos prema učenju i stvori takav odnos između svih učesnika u obrazovnom procesu koji je zasnovan na poverenju, odgovornosti i međusobnom poštovanju. 

Zato nas u našem radu vode sledeći principi:

  1. Podjednaka zainteresovanost za razvoj svakog od učesnika u obrazovnom procesu
  2. Individualizacija pristupa uz mogućnost mentorskog rada
  3. Orijentacija na ljude i njihove stvarne potrebe za edukacijom
  4. Stvaranje, održavanje i prenošenje dobre prakse inovativnog učenja.

Za nas je nastavnik neko ko je uzor, a ne model. Neko ko savetuje iz iskustva i sistemski vodi kroz razvojne resurse i tech. Za nas je učenik samomotivisan i odgovoran za izbor u pogledu procesa učenja. Slobodan u svom izboru predavača i saradnika u učenju.

Kontekst inovativnog okruženja za učenje i razvoj svakog od učesnika u obrazovnom procesu uspostavljamo kroz sledeće aktivnosti:

  1. Upotrebu novih pristupa edukaciji i moderne tehnologije
  2. Podsticanju samostalnosti u učenju
  3. Zalaganje za dostupnost i demokratizaciju znanja i
  4. Stvaranja kreativnog prostora za ostvarivanje punog potencijala pojedinaca

TIM

Milan Petrović

Milan Petrović

Ideas & Strategy
Aleksandar Gligorijević

Aleksandar Gligorijević

Operations & IT
Marija Raičević

Marija Raičević

Marketing & PR
Jana Janković

Jana Janković

Sales & Partnerships
Davorin Dinić

Davorin Dinić

Photography
Marina Panić

Marina Panić

Teachers