Uključite se u dijalog o predlogu kriterijuma za zapošljavanje nastavnika u školama

Nakon uspešno održanih sastanaka sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Odborom za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, članovi udruženja “Nauči me” u okviru inicijative “Pošteno do posla u školi” nastavljaju proces konsultacija sa svim relevantnim akterima koji se interesuju za pitanje obrazovanja sa ciljem definisanja predloga kriterijuma za zapošljavanje nastavnika za stalno u školama.

Kako trenutni zakon ne nudi nikakvu preciznu listu kriterijuma već samo opšte smernice za odabir kandidata, a praksa pokazuje da najveći broj škola nije samostalno donelo pravilnike na osnovu kojih bi se na transparentan način vršio prijem novih radnika u stalni radni odnos, predstavnici udruženja pozivaju roditelje, nastavnike, direktore i sekretare škola da se uključe u dijalog o predlogu kriterijuma i na taj način doprinesu razvoju boljeg obrazovanja u Srbiji. 

Zbog epidemiološke situacije, događaji na ovu temu biće organizovani onlajn putem ZOOM platforme 19. februara u 18č za roditelje, odnosno 21. februara u 20č za nastavnike i učitelje i 22. februara u 20č za direktore i sekretare škola. Zainteresovani mogu da potvrde svoje učešće putem navedenih linkova.

Predstavnici udruženja “Nauči me” već su podneli zahtev za javno slušanje na ovu temu Odboru za obrazovanje, nauku, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo i iščekuju priliku da se razmotri zakonsko rešavanje ovog pitanja, kako bi se prijem nastavnika u stalni radni odnos regulisao jasnim kriterijumima koji bi bili obavezujući za sve škole u Srbiji. 

Važno je ko će raditi sa našom decom. Važno je da u školama zapošljavamo najbolje.