Ko brine o nastavnicima?

Dolaskom pandemije, školski sistemi širom sveta su se našli u istom problemu: kako realizovati nastavu u novim okolnostima? U našim školama, ovo je obično podrazumevalo da su nastavnici kasno dobijali potrebne informacije od strane ministarstva i školskih uprava, bez odgovarajuće podrške koja bi im omogućila da se brže i lakše prilagode novonastaloj situaciji. Nakon skoro dve godine situacija se nije mnogo promenila. Očekivanja od nastavnika su i dalje visoka: oni treba da brinu o učenicima i o sprovođenju plana i programa, a pitanje ostaje isto — ko brine o nastavnicima?

Nas je posebno inspirisao tekst koji se bavio temom kako je nastavnicima u američkim školama. Da bismo mogli i mi da se bavimo situacijom u našim školama, pre svega treba da se zapitamo ko je odgovoran za nastavnike, odnosno ko je osoba koja treba da postavi ovo pitanje.

Američki obrazovni sistem je pronašao rešenje u poziciji instrukcionog trenera (instructional coach). Instrukcioni treneri u školama predstavljaju sponu između nastavnika i same ustanove. Njihova uloga je da obučavaju i usmeravaju nastavnike, da im obezbede odgovarajući profesionalni razvoj i da im pomognu da ispune nastavne ciljeve, ali i da im pruže potrebnu podršku. Možemo reći da je glavni zadatak školskog instrukcionog trenera pre svega slušanje. Sam instrukcioni trener bi trebalo da ima praktičnog iskustva u nastavi, kao i metodičkog znanja. U suštini, posao instrukcionog trenera je upravo ono što ime i kaže — treniranje nastavnika u oblasti podučavanja.

Šta vi mislite, da li bi poziciju instrukcionog trenera trebalo uvesti u naše škole? Napišite nam u komentarima da li bi Vama značila pomoć i podrška koju pruža instrukcioni trener?