Uspešni sastanci sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Odborom za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

Predstavnici inicijative “Pošteno do posla u školi”, koja se realizuje u okviru programa Otvoreni parlament i uz finansijsku podršku Evropske unije, razgovarali su juče sa prvim podpredsednikom vlade i ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Brankom Ružićem, kao i sa zamenikom predsednika Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prof. dr Markom Atlagićem i Draganom Lukovićem o uvođenju jasnih kriterijuma za prijem u stalni radni odnos u  prosveti.

Na osnovu rezultata istraživanja koje je udruženje sprovelo nad svim školama u Srbiji, kao i zaključaka razgovora sa direktorima, nastavnicima i učenicima, resorno ministarstvo, kao i članovi Odbora usaglasili su se da je pitanje zapošljavanja nastavnika značajno za kvalitet obrazovanja u Srbiji i da razgovor na ovu temu treba da se nastavi i proširi uključivanjem predstavnika nadležnih zavoda, kao i ljudi iz prakse.

Ministar Ružić i članovi njegovog tima usaglasili su se je tema izuzetno kompleksna, kao i da je očuvanje i podizanje nivoa kvaliteta nastavnika, a time i samog obrazovanja od velikog značaja i konstatovali da je potrebno nastaviti i proširiti konsultativni proces kao i dostaviti konktretne predloge kriterijuma.

Zamenik predsednika Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prof. dr Marko Atlagić složio se da bi pravilnik sa jasnim kriterijumima pomogao u očuvanju i unapređenju kvaliteta obrazovanja. On je istakao da je obrazovanje od velikog značaja za naše društvo i da je potrebno učiniti sve što se može kako bi se obezbedio njegov kvalitet, te da bi bilo dobro organizovati javno slušanje na ovu temu uz učešće drugih relevantnih aktera.

Članovi udruženja “Nauči me” će u narednom periodu nastaviti proces konsultacija sa svim relevantnim akterima koji se bave pitanjem obrazovanja u cilju donošenja predloga preciznijih kriterijuma koji treba da obezbede transparentan proces prijema u stalni radni odnos u školama. “Ono što nas sada čeka jeste javno slušanje, najverovatnije u sledećem sazivu skupštine, posle čega ćemo naporno raditi na tome da sastavimo adekvatnu listu kriterijuma i donesemo jedan transparentan proces kako bismo izabrali najbolje ljude koji će raditi sa našom decom na njihovom obrazovanju i vaspitanju”, rekao je Milan Petrović, predsednik udruženja “Nauči me”.

Ukoliko želite da podržite inicijativu „Pošteno do posla u školi“ možete se priključiti Fejsbuk grupi „Za bolje obrazovanje“ putem linka, gde redovno delimo informacije o inicijativi i gde ćete moći direktno da se uključite – prokomentarišete i dopunite predlog kriterijuma!