KAKO PREDSTAVNICI GRADA VIDE INICIJATIVU „ZAPRATI PRATIOCA“?

Predstavnici inicijative “Zaprati pratioca”, članovi udruženja “Nauči me”, razgovarali su juče sa gradonačelnicom grada Niša Draganom Sotirovski, zamenicom gradonačelnice Dušicom Davidović i načelnikom gradske uprave za društvene delatnosti Miljanom Ćirkovićem o trenutnoj situaciji sa kojom se susreću roditelji i deca sa invaliditetom i teškoćama u razvoju, kojima je potrebna dodatna podrška, a kojima nije dostupna usluga lični pratilac.

Na osnovu rezultata istraživanja koje je udruženje sprovelo u 15 osnovnih škola u Nišu, kao i zaključaka razgovora sa roditeljima dece sa invaliditetom i teškoćama u razvoju, predstavnici grada i gradske uprave usaglasilili su se da je pitanje adekvatne podrške za decu sa invaliditetom i teškoćama u razvoju značajno za njihovo uspešno uključivanje u zajednicu i da razgovor na ovu temu treba da se nastavi i proširi uključivanjem predstavnika nadležnih institucija, kao i ljudi iz prakse.

Predstavnici Grada i Gradske uprave prepoznaju da je podrška koju su deca sa sa invaliditetom i teškoćama u razvoju dobijala tokom prethodnih godina isključiva, da u praksi njihovi pratioci izvršavaju poslove koji prevazilaze njihove ingerencije, kao i da je potrebno pružati podršku deci na više načina, kako bi se ispunile njihove različite potrebe, kao i potrebe njihovih porodica. Usled ograničenih sredstava koja se izdvajaju iz budžeta za ovu namenu, predstavnici gradske uprave saglasni su da treba jasnije definisati i pratiti šta lični pratilac obavlja od poslova, kao i da bi uz bolju organizaciju ova usluga bila dostupnija većem broju dece.

Udruženje “Nauči me” će u narednom periodu nastaviti proces konsultacija sa svim relevantnim akterima koji se bave pitanjem podrške deci sa invaliditetom i teškoćama u razvoju u cilju zagovaranja unapređenja funkcionisanja usluge lični pratilac. U četvrtak, 10. marta, u hotelu Ambasador, sa početkom u 12 časova, biće organizovan okrugli sto na ovu temu, kome će prisustvovati roditelji, vršioci usluge lični pratilac, kao i predstavnici lokalne samouprave, školske uprave i Centra za socijalni rad.