Potrebna je bolja informisanost roditelja, ali i lokalne samouprave

Predstavnici inicijative “Zaprati pratioca” – članovi udruženja “Nauči me” su u četvrtak 10. marta organizovali drugi okrugli sto na temu dostupnosti i funkcionalnosti usluge ličnog pratioca u Nišu. Događaju su prisustvovali načelnik Gradske uprave za društvene delatnosti Miljan Ćirković, roditelji i članovi porodica dece sa invaliditetom i teškoćama u razvoju, predstavnici udruženja Dan, osnovnih škola i Filozofskog fakulteta u Nišu, predstavnici Centra za socijalni rad i Centra za autizam i defektologiju Artemida, lični pratioci, kao i predstavnici ambasade Velike Britanije i predstavnici fondacije Trag uz čiju podršku se inicijativa realizuje.

Na okruglom stolu je predstavljeno istraživanje i dosadašnji rad udruženja “Nauči me” na analiziranju dostupnosti i funkcionalnosti usluge ličnog pratioca na teritoriji grada Niša, kao i formulisanju predloga za adekvatnu pomoć i podršku porodicama dece sa invaliditetom i teškoćama u razvoju. Neki od glavnih problema koji su se istakli tokom istraživanja je nedovoljna informisanost roditelja o ovoj usluzi, isključivost podrške koju deca dobijaju, kao i neprepoznavanje stvarnih potreba dece, ali i njihovih roditelja, od strane različitih sistema grada.

Učesnici okruglog stola su se složili da treba sprovesti sveobuhvatno istraživanje o brojnosti i tipu podrške koji je potreban deci, ali i starijima sa invaliditetom i teškoćama u razvoju koji bi lokalnoj samoupravi predstavljao osnov za donošenje odluka. Pored toga treba kreirati bazu sa neophodnim informacijama o različitim vidovima podrške koji su dostupni, čime bi se olakšala komunikacija između svih relevantnih aktera. Novoosnovano udruženje Dan, koje čine roditelji dece sa invaliditetom i teškoćama u razvoju, iskazalo je svoju zainteresovanost da preuzme incijativu u kreiranju ovakvog resursa.

Udruženje “Nauči me” će i u narednom periodu nastaviti da pruža podršku porodicama dece sa invaliditetom i teškoćama u razvoju, kao i da prati dalji razvoj situacije. Verujemo da je ova incijativa samo početak šireg razgovora o boljoj informisanosti i većoj dostupnosti usluge ličnog pratioca u našem gradu.