ZAPRATI PRATIOCA: serija edukativnih tribina

Projekat #ZapratiPratioca predstavlja nastavak istoimene inicijative koju je sprovela organizacija Nauči me tokom protekle godine. Ova inicijativa ima višestruke ciljeve, a jedan od njih je pružanje podrške roditeljima dece sa invaliditetom i teškoćama u razvoju putem adekvatnih informacija o usluzi Lični pratilac. Takođe, fokus nam je usmeren i ka ukazivanju na izazove koji se pojavljuju prilikom pružanja ove usluge na teritoriji Grada Niša.

U našem nastojanju da širimo svest o važnosti ove teme, imali smo sreću da sarađujemo sa udruženjem roditelja „Dan”. Ova saradnja je bila izuzetno plodna i rezultirala je partnerstvom koje nam je pružilo dublji uvid u potrebe zajednice.

Kao organizacija kojoj je primarna delatnost obrazovanje, ono za šta se zalažemo jeste važnost celoživotnog učenja. U skladu s tim, u okviru ovog projekta organizovali smo seriju edukativnih tribina posvećenih specifičnim temama o kojima su pričali različiti stručnjaci u svojim oblastima, kao što su: defektolog prof. dr Nenad Glumbić i psihologica i KBT psihoterapeutkinja Tamara Đorđević, dr Miodrag Stanković, defektolog-oligofrenolog Slađana Petrović, psiholog Jelena Petković, pravnice Centra za socijalni rad u Nišu Gorica Gešević i Ivana Simonović, docentkinja odseka za socijalnu politiku Univerziteta u Nišu Ljiljana Skrobić i advokat Marko Nikolić. Cilj ovih tribina je bio da približe razumevanje izazova sa kojima se suočavaju kako deca sa invaliditetom i teškoćama u razvoju, tako i njihovi roditelji.

Krajnji cilj projekta je kreiranje okruženja u kojem će se svakodnevno negovati podržavajući kontekst, kako unutar obrazovnog sistema, tako i izvan njega. Želimo da stvorimo prostor u kojem nijedna osoba neće osećati pritisak okoline, već će se svi osećati prihvaćeno i podržano.

Zato vas pozivamo da pogledate i podelite sa drugima edukativni video sadržaj kako bismo zajedno proširili ovu važnu poruku! 💡

1. SEKSUALNOST KOD OSOBA SA AUTIZMOM

2. IZAZOVNA PONAŠANJA DECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

3. PROGRAMI PODRŠKE RAZVOJNOG SAVETOVALIŠTA PORODICAMA I DECI SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

4. PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OKVIRU SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE

5. VAŽNOST PODRŠKE RODITELJIMA DECE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Zahvaljujemo se svim saradnicima i sagovornicima bez čije pomoći ovaj projekat ne bi bio realizovan, kao i svima koji nas podržavaju što je naša motivacija da nastavimo da se borimo za pozitivne promene u našem društvu.

Projekat „Zaprati pratioca” se realizuje u okviru programa podrške javnom zagovaranju #PokretPolet, koji sprovodi Trag fondacija uz finansijsku podršku Evropske Unije, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE. Za sadržinu ovog materijala isključivo je odgovorana organizacija Nauči me i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije. #EUzaTEBE