Brošura: Usluga lični pratilac dece u Gradu Nišu

Brošura Usluga ličnog pratioca u Gradu Nišu nastala je kao rezultat aktivnosti u okviru kampanje javnog zagovaranja „Zaprati pratioca”. Cilj kampanje je bilo zagovaranje izmene lokalne politike koja se tiče pružanja usluge lični pratilac u Gradu Nišu. U brošuri možete naći analizu javnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou koje se tiču pružanja usluge lični pratilac za dete. Pored toga možete naći prikaz i rezultate istraživanja koje daje značajne uvide o stanju i potrebama prilikom pružanja ove usluge i na osnovu njega su formirane preporuke čije sprovođenje je poželjno sprovesti na lokalnom nivou. Smatramo da je važno baviti se ovom temom i naći bolje rešenje za realizaciju usluge lični pratilac, kako bi deca sa invaliditetom i teškoćama u razvoju mogla neometano biti ravnopravni članovi naše zajednice.

Brošura Usluga lični pratilac u Gradu Nišu

Zahvaljujemo se i Trag fondaciji koja je uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva omogućila realizaciju inicijativu u okviru programa podrške javnog zagovaranja „Istraži-Osnaži”.