Objavljen serijal klipova o projektnoj i online nastavi

U okruženju koje se stalno menja, nove okolnosti nas podstiču da im se iznova prilagođavamo i konstantno učimo. To je posebno važno za obrazovni proces, koji zahteva ubrzanu modernizaciju da bi se prilagodio zahtevima tržišta rada, ali i nepredviđenim okolnostima poput globalne pandemije, gde su do posebnog izražaja došle nove metode podučavanja.

Kako bismo olakšali nastavnicima da idu u korak sa vremenom, ovde je na jednom mestu dostupan serijal klipova sa ciljem da im pruži pomoć u organizaciji projektne i onlajn nastave. U ovom serijalu predstavljeno je 13 najkorisnijih digitalnih alata za lakše sprovođenje nastave na daljinu, a svaka epizoda pruža važne metodičke i didaktičke savete za korišćenje svakog od njih.

Kako smo završili „Priručnik za projektnu nastavu i nastavu na daljinu“, (koji možete pročitati i besplatno preuzeti na sajtu: https://jpd.rs/images/preuzmite/Priru…) javila se ideja da napravimo i podelimo tutorijale. Želeli smo da oni budu pomoć nastavnicima, ne samo kako bi unapredili svoje digitalne veštine, već i kako bi ono što već silom prilika rade, shvatili kao koristan alat koji svakako vredi koristiti i kao dodatak klasičnoj nastavi. Izabrali smo pre svega Guglove alate jer oni, kroz program „Google for Education“ nude celovit, zaokružen, i besplatan sistem lak za korišćenje, ali smo tim servisima dodali i neke korisne nezavisne veb aplikacije.

Spisak tutorijala:

TUTORIJAL 01: Gugl za obrazovanje
TUTORIJAL 02: Gugl mejl i kalendar
TUTORIJAL 03: Gugl disk
TUTORIJAL 04: Gugl dokumenti
TUTORIJAL 05: Gugl tabele
TUTORIJAL 06: Gugl prezentacije
TUTORIJAL 07: Google Meet
TUTORIJAL 08: Gugl upitnik
TUTORIJAL 09: Gugl učionica
TUTORIJAL 10: Gugl globus i mape
TUTORIJAL 11: Time Graphics
TUTORIJAL 12: Quizizz
TUTORIJAL 13: Kialo