Autor: Aleksandar Gligorijević

Read More

Pošteno do posla u školi: koji bi bio dalji korak? 

Postupak prijema u radni odnos bi bio daleko jednostavniji i transparentniji da postoje merila i kriterijumi po kojima se kandidati ocenjuju. 

Iako škole imaju pravo da donesu svoje interne pravilnike, praksa pokazuje da obrazovne ustanove to pravo uglavnom ne konzumiraju jer bi na taj način samoograničili polje diskrecione ocene i procene prilikom izbora kandidata sa kojim će zasnovati radni odnos.

Read More

Konferencija #KakoSeMenjaSvet – YIC 2021/22

Tokom prethodnih šest meseci, naš tim je radio sa 25 najmotivisanijih srednjoškolaca stručnih škola iz cele jugoistočne Srbije na kreiranju biznis ideja koje će promeniti njihove zajednice na bolje. Najzad, u subotu, 2. aprila u hotelu “Ambasador” u Nišu dajemo im priliku da pokažu ne samo šta su naučili, već i probleme u svojim zajednicama koje su uočili i biznis rešenja koja su osmislili. Da nam pokažu #KakoSeMenjaSvet!