Autor: Aleksandar Gligorijević

Read More

Pošteno do posla u školi: koji bi bio dalji korak? 

Postupak prijema u radni odnos bi bio daleko jednostavniji i transparentniji da postoje merila i kriterijumi po kojima se kandidati ocenjuju. 

Iako škole imaju pravo da donesu svoje interne pravilnike, praksa pokazuje da obrazovne ustanove to pravo uglavnom ne konzumiraju jer bi na taj način samoograničili polje diskrecione ocene i procene prilikom izbora kandidata sa kojim će zasnovati radni odnos.