Pošteno do posla u školi: koji bi bio dalji korak? 

Postupak prijema u radni odnos bi bio daleko jednostavniji i transparentniji da postoje merila i kriterijumi po kojima se kandidati ocenjuju. 

Iako škole imaju pravo da donesu svoje interne pravilnike, praksa pokazuje da obrazovne ustanove to pravo uglavnom ne konzumiraju jer bi na taj način samoograničili polje diskrecione ocene i procene prilikom izbora kandidata sa kojim će zasnovati radni odnos, što u praksi može rezultirati brojnim slučajevima koji mogu biti u skladu sa zakonskim tekstom, ali koji se ne mogu smatrati legitimnim niti rešenjem koje je u najboljem interesu te obrazovne ustanove. Ovaj problem se može prevazići na dva načina: 

Jasnim definisanjem načina vrednovanja kriterijuma koji bi bio obavezujući za sve obrazovne ustanove, bilo:

1. dopunom zakonskog teksta ili donošenjem opšteg podzakonskog akta; 

2. ili propisivanjem zakonske obaveze svake pojedinačne obrazovne ustanove da to učini internim aktom.

Oba rešenja imaju svoje prednosti i mane. Prednost prvog rešenja je jednostavnost, efikasnost i ujednačavanje prakse, ali prednost drugog rešenja je lakša prilagodljivost specifičnim potrebama obrazovnih ustanova različitih profila.

___________________________________________________________________________________

Inicijativa „Pošteno do posla u školi” se realizuje u okviru programa „Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava” koju realizuju CRTA i Otvoreni parlament uz podršku Evropske delegacije u Srbiji.