POŠTENO DO POSLA – STUDIJA SLUČAJA BR. 4

Osnovne informacije

J. M. je radila pet i po godina u osnovnoj školi u opštini pri Nišu na mestu pedagoga, od čega je četiri godine bila na upražnjenom mestu sa normom od 100%, a nakon dolaska nove direktorke fond joj je smanjen na 50%. Na raspisanom konkursu škole 2021. godine, u radni odnos na neodređeno vreme primljeni su kandidati sa manje radnog staža i znatno nižim kvalifikacijama u odnosu na njene.

Događaj

J. M. je diplomirana pedagogica, ima 10 godina radnog iskustva u prosveti i 8 godina radnog staža. U osnovnoj školi u opštini pri Nišu radila je pet i po godina, od kojih četiri godine na upražnjenom mestu sa normom od 100%, koja je nakon dolaska nove direktorke smanjena na 50%.

Poseduje licencu za rad, prosek ocena tokom studiranja je 8.73, poseduje preporuke škola u kojima je radila kao i brojne istraživačke radove, analize, radionice i unapređivanje nastave o čemu svedoči višegodišnja materijalna dokumentacija.

Po raspisanim konkursima u školi za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za jednog i po izvršioca, odnosno za 150% norme, primljeni su kandidati sa znatno manje godina radnog staža i znatno nižim kvalifikacijama u odnosu na njene. Na konkurs za 100% norme je primljen pedagog iz Kraljeva, sa svega tri godine radnog iskustva, čiji će putni troškovi školu koštati preko 100.000 dinara na godišnjem nivou. Na konkurs za 50% je primljena osoba, sa nepunih godinu dana radnog iskustva, koja je svoju diplomu sticala 16 godina i bez stečene licence za rad.

J. M. nije primljena u stalni radni odnos na ovom konkursu, iskoristila je svoje zakonsko pravo da se žali u zakonski predviđenom roku. Direktorka škole je odbila žalbu kao neosnovanu, nakon čega je J. M. pokrenula sudski postupak po kome je poništeno rešenje konkursne komisije, ali direktorka nije postupila po odluci suda. Direktorka u u osnovnoj školi u opštini pri Nišu je odgovorna za izgubljeni sudski spor i plaćanje novčane kazne po izvršnoj presudi, koja se, između ostalog plaća iz državnog budžeta.

___________________________________________________________________________________

Inicijativa „Pošteno do posla u školi” se realizuje u okviru programa „Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava” koju realizuju CRTA i Otvoreni parlament uz podršku Evropske delegacije u Srbiji.