Ovo je jedan od naših projekata, a ujedno i primer inovativnog pristupa obrazovanju – VUČILO