Kategorija: Inovatori

Predstavljamo inovatore u oblasti obrazovanja. Razgovaramo sa njima i trudimo se da proširimo njihove priče.