Prenos konferencije „Kako se menja svet“

Agenda

10:30 – 11:00Registracija učesnika
11:00 – 11:10Otvaranje konferencije
Dušica Milivojević – Ambasada Sjedinjenih Američkih Država
Milan Petrović – Organizacija Nauči me
Jugoslav Stanković – Think Innovative Hub
11:10 – 11:30YIC program 2021/22.
Aleksandar Gligorijević – koordinator YIC programa
11:30 – 11:50Keynote #1
Ana Jovanović – Krojačeva škola
11:50 – 12:10Keynote #2
Miloš Đuričanin – Nordeus fondacija
12:10 – 12:30Pauza za kafu
12:30 – 14:30Koncept prezentovanja, pojašnjenje glasanja i žiriranja, nagrade i sponzori
Prezentacije ideja učesnika
14:30 – 15:30Networking ručak i glasanje
15:30 – 16:00Proglašenje pobednika