Youth Innovation Center 2018/19.

Youth Innovation Center je program koji prati ambciozne mlade ljude na putu ka realizaciji jedinstvenih inovativnih ideja. Pokretanjem sopstvenih projekata oni su nastojali da promene svet na taj način što su razmenjivali znanje u praktičnoj primeni, a sve to uz podršku odabranog tima mentora. 

Tim mentora sastojao se od stručnjaka koji motivišu, savetuju i pružaju učesnicima svo znanje i iskustvo koje poseduju. Svako okupljanje predstavljalo je prvenstveno inspirativno druženje, a zatim i učenje po co-learning modelu kroz praksu. Takođe, u okviru YIC-a, održana su tri team-building putovanja. Program je individualizovan i usklađuje se prema posebnim potrebama učesnika. 

Prolazeći kroz ovaj program, 28 niških srednjoškolaca proširilo je vidike iz oblasti marketinga, dizajna, pisanja projekata, medija i još puno njih u kojima su možda pronašli svoj budući poziv. Pored mentorske podrške, YIC obuhvata stalan rad sa ekipom iz Unbox haba, obezbeđenu logističku i pravnu podršku, pristup medijima, edukativne posete institucijama sistema i kompanijama koje mogu biti relevantne za razvoj pojedinačnih projekata i završni javni događaj na kome timovi prezentuju svoje projekte. 

Tokom protekle YIC godine, najuspešniji prijavljeni kandidati imali su priliku da se pored toga što su prisustvovali edukativnim predavanjima, umreže sa ljudima van Niša i posete neke od edukativnih habova u Beogradu. Posete privatnim i javnim kompanijama, takođe su neki oblik mentorstva, samo sa mnogo više praktičnih primera, izazova i rešenja koja će pokazati da uvek ima prostora za one koji su spremni da uče i da rade drugačije. Glavni cilj je stvaranje šireg pokreta mladih aktivista u Nišu, kao i stvaranje specifične hab kulture među mladima. 

Youth Innovation Center svoju priču započinje jednom od petnaest mentorskih sesija, koju je održala Dragana Tomić Filipović  8. decembra 2018. godine, a završava je konferencijom #KakoSeMenjaSvet 31.maja 2019. godine gde je 15 najboljih timova prezentovalo svoje finalne projekte.