Tražimo veću podršku za decu sa invaliditetom i teškoćama u razvoju

Više stotina porodica u Nišu svakodnevno se suočava sa izazovima nedovoljne i neadekvatne podrške za brigu o deci sa invaliditetom i teškoćama u razvoju. 

Zbog toga, organizacija „Nauči me“ je u okviru programa podrške javnom zagovaranju u zajednici „Istraži – Osnaži“ koji sprovodi Trag fondacija uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva pokrenula inicijativu „Zaprati pratioca” i apeluje na nadležne da pokrenu razgovor o pružanju stručne pomoći i edukacije roditeljima koji neformalno obavljaju uslugu ličnog pratioca. Na ovaj način, roditelji mogu bolje da podrže razvoj i obrazovanje svoje dece.

Usluga ličnog pratioca je usluga sistema socijalne zaštite koju obezbeđuje lokalna samouprava. Usled ograničenog budžeta, samo deo porodica dobija potrebnu podršku, dok u ostalim ulogu ličnog pratioca neformalno obavlja član porodice. U istraživanju koje smo sproveli u 15 osnovnih škola u Nišu, 160 učenika i učenica poseduje određeni invaliditet ili teškoću u razvoju. Samo 45 njih ima dodeljenog ličnog pratioca, dok je za još 30 usluga odobrena, ali se ne realizuje.

Pored velike odgovornosti, ovakva pozicija stavlja roditelje u položaj ekonomske nesigurnosti. Kako je samostalno finansiranje ove usluge uglavnom skupo za porodice i teško dostupno, česti su slučajevi roditelja koji napuštaju posao kako bi se brinuli o detetu i neformalno obavljali uslugu ličnog pratioca, iako ne poseduju neophodna znanja i veštine. U ovakvim okolnostima, deca ne dobijaju potrebnu negu kako bi mogli nesmetano da obavljaju svakodnevne aktivnosti i zadatke, a porodice se izdržavaju sa jednom platom manje.

Zbog svega ovoga, početkom februara smo uputili poziv predstavnicima lokalne samouprave, školske uprave, centra za socijalni rad, stručnim pojedincima i roditeljima sa kojima se sastajemo u četvrtak, 10. februara, u 11 časova kako bismo ukazali na značaj ovog problema i razmotrili predloge za poboljšanje usluge ličnog pratioca.

Tražimo bolje uslove za obavljanje usluge ličnog pratioca. Tražimo stručnu pomoć i edukaciju za porodice sa decom sa invaliditetom i teškoćama u razvoju.