Zašto volim Mudl?

Činjenica je da je hibridna nastava, koja spaja neposrednu nastavu i nastavu na daljinu, postala sastavni deo savremene nastave, kako u učionici, tako i van nje.

Stoga je organizacija Propulsion u saradnji sa Inicijativom „Digitalna Srbija” i Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (ZVKOV) izdala Priručnik za pedagošku primenu sistema za upravljanje učenjem sa ciljem da se unapredi digitalna nastava u Srbiji.

Da bismo vam bolje približili temu zašto je koristna platforma Mudl koju i sami od skoro koristimo u svojim programima i projektima, delimo s vama šta članica naše organizacije, profesorka srpskog jezika Marina Panić, misli o Mudlu i koje su prednosti korišćenja ove platforme.

„Zamislite da imate platformu na koju postavite zadatke jednom, uredite kurs, isprogramirate nastavu i on radi za vas. Vaše je da upravljate sistemom, dakle, da koristite, pratite, inovirate, sređujete i usavršavate. Praktično, sistem za upravljanje učenjem radi za vas.

Kad se završi jedna godina, ili period učenja, ispišete stare polaznike, a upišete nove. Pritom, možete tačno da pratite postignuća svojih polaznika, da im dajete ocene i putem sistema, ali i ručno, da postavljate dalje ciljeve za razvoj njihovih kompetencija. Učenici mogu da rade pojedinačno, ali i u timu, da mogu međusobno da se ocenjuju. Imate i nekoliko verzija foruma, kao mogućnost da svi učesnici zajedno komuniciraju, i čet za razgovor, i pričaonicu za eventualno neformalno povezivanje i razgovor. Imate i mogućnost video poziva u okviru same platforme. Imate i bezbedno okruženje za polaznike, koje možete sami upisati, upisati pojedinačno, ili grupno, ali i mogućnost da polaznici samostalno naprave nalog i prijave.

Možete sa njima raditi na zajedničkim dokumentima, na viki stranicama, na radionicama, postaviti različite vrste resursa: knjige, linkove ka izvorima i materijalima koje nemate na svom sajtu, uvesti različite resurse u različitim tipovima paketa, koje ste već odavno imali, napravili i razvili. Podići već gotove datoteke, stranice ili baze podataka, napraviti rečnik pojmova koji će učenici samostalno izrađivati, ili ih svima učiniti dostupnim tako da jednim klikom na označenu reč, oni mogu saznati i samo značenje te reči. Anketirati ih, ili im dati izbor da se sami prijave u grupe u kojima žele da rade; postaviti testove koji će vam dati informaciju i o ukupnim, ali i pojedinačnim postignućima, ali koji će vam vratiti i statistiku uspešnosti svakog pitanja ponaosob.

I svaki put kad poželite možete menjati oblik, boje, strukturu polja i izgled svoje platforme: dakle, potpuno ga personalizovati.

A sve to lokalizovano na srpski jezik i ćirilično pismo.

I podržano od strane lokalne zajednice, na nivou Srbije, udruženja koje okuplja i stručnjake i korisnike koji vam u svakom momentu mogu pomoći da rešite nedoumice.
Možete da ga koristite i u oblaku, dakle, da ga ne preuzimate i postavljate na svoj sajt i domen, ali može biti i samo vaš – besplatno. Možete da koristiti i na lokalnim serverima svoje učionice, samo. Može i kao mobilna aplikacija.

I ako niste zadovoljni svime što već poseduje, možete ga i dopuniti različitim kompatibilnim alatkama, ali i sami dodatno programirati (ako znate kako i imate iskustva).

E, sad prestanite da zamišljate i otvorite oči, jer je takav sistem već napravljen. I koristi se već dugo vremena u obrazovanju.

To je Mudl – skraćenica za Modularno objektno orijentisano dinamično okruženje za učenje (engl. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment).

On nije smišljen za rad u privredi, pa samo prilagođen novonastalim uslovima rada u pandemiji korona virusa, kao mnogi alati/platforme koje smo koristili. Smislio ga je Martin Dugijamas iz Australije, koji, pošto je programirao prvu verziju, odlučuje da završi i pedagoški fakultet kako bi njegova platforma zaista služila učenju.

Već više od 15 godina ovaj sistem za upravljanje učenjem služi nastavnicima i učenicima u Srbiji, koriste ga škole, fakulteti, i firme koje rade na stručnom usavršavanju svojih zaposlenih.
Ako radite u srpskom obrazovanju, svaki seminar koji ste prošli elektronskim putem, bio je na ovoj platformi.

Stari smo znanci. Ali, me ovaj prijatelj svaki put iznenadi nečim novim, jer ga stalno dopunjavaju, usavršavaju i otvaraju mu nove mogućnosti.”