BESPLATNI programi za mlade – Škola komunikacije i škola emocija

CEPORA – Centar za pozitivan razvoj dece i omladine tokom januara i februara organizuje dva besplatna programa za mlade – škola komunikacije i škola emocija.  

Besplatni programi koje u februaru ove godine organizuje CEPORA biće održani u Beogradu (Kneza Miloša 86) i namenjeni su  mladima uzrasta od 15 do 19 godina, ali se mogu prijaviti i studenti.

Škola emocija je trening usmeren na unapređenje veština prepoznavanja i upravljanja emocijama. Trening traje dva dana, u trajanju od 8 radnih sati. Otvoreni termini u februaru su: 6 – 7.2. 2017; 18 – 19.2.2017. 

Program:
1. dan – Prepoznavanje i upravljanje emocijama
2. dan – Prijatne i neprijatne emocije

Svakog dana trening traje 4 sata, od 11 do 15 časova.

Izvor: cepora.org/

Škola komunikacije je trening usmeren na unapređenje emocionalne pismenosti, aktivnog slušanja, asertivne komunikacije i veština rešavanja konflikata. Trening traje četiri dana, od 9. do 12. 02.2017.

Program:
1. dan – Emocionalna pismenost
2. dan – Aktivno slušanje
3. dan – Asertivnost
4. dan – Rešavanje konflikata

Svakog dana trening traje 4 sata, od 16 do 20 časova.

MLADI ZA MLADE

Sve treninge drže mladi predavači, diplomirani i master specijalni pedagozi, koji imaju višegodišnje iskustvo u direktnom radu sa mladima.

,,Za sada su prošla dva ciklusa škole emocija i jedan ciklus škole komunikacije. Utisci polaznika i evaluacije programa govore o tome da su mladi veoma zadovoljni i samim sadržajem programa, ali i načinom na koji se taj sadržaj prenosi, s obzirom na to da su sve naše aktivnosti visoko interaktivne i da naši mladi imaju priliku da sve što radе i učе praktično uvežbavaju na samim radionicama. Neki od nama najdražih komentara za sada se odnose na to da se na našim radionicama osećaju prihvaćeno i opušteno i da im naš pristup izuzetno prija“, ističe Lidija Bukvić, kordinatorka Ceporine škole životnih veština.

Za termine u februaru su mesta popunjena, a polaznici i zainteresovani se uvek mogu raspitati i prijaviti za naredne radonice i škole na brojeve telefona 069/772 331 i 063/175 75 65, putem mejla: office@cepora.org ili na Facebook stranici: Ceporina škola životnih veština.

Izvor: Facebook Cepora.org

,,Mladi koji dođu na naše radionice mogu da očekuju da će diskutovati, debatovati, smejati se, igrati se, testirati svoje veštine i svoje znanje, provežbavati novo naučeno i da će dobiti novu perspektivu ili upotpuniti staru kada su međuljudski odnosi u pitanju“, dodaje Lidija Bukvić.

CEPORA se bavi unapređivanjem dečijeg znanja, veština, ali i potencijala za uspešno odrastanja i samostalan život u porodici školi i lokalnoj zajednici. Do sada organizovali su preko 1000 interaktivnih predavanja i više od 2000 edukativnih radionica za učenike osnovnih i srednjih škola.

Autorka: Isidora Ilić