Super efikasno učenje

SUPER EFIKASNO UČENJE je kurs koji je tokom prošle školske godine realizovan u Unbox habu.  Držane su po 2 do 3 prezentacije, o nekom delu literature, koju su članovi sami donosili, odnosno sa kojom su imali potencijalnih problema. Najčešće je to bila školska literatura. Ustanovljeno je da članovi nisu samo učili lekcije na brz i takoreći lakši način, već da su ih na kraju razumeli, odnosno efikasno naučili.

Radionice SEU obuhvataju tehnike koje ojačavaju različite aspekte učenja kao i mape uma  uz pomoću kojih učimo kako da na različite načine pravilno rasporedimo informacije koje želimo da usvojimo.

Tehnike efikasnog učenja:

  • brzo čitanje i usvajanje pročitanog
  • sagledavanje teksta i raščlanjivanje informacija unutar njega 
  • efikasno pamćenje suvoparnih informacija

Mape uma i intelektualni procesi

Mapama uma se uklanjaju tri osnovna problema sa kojima se psihologija ljudskog uma suočava, a to su: pogrešna regresija i fiksacija problema propraćena  ispoljavanjem frustracije ili agresije. Regresiju pogrešno ispoljavamo lošim suočavanjem sa problemom, odnosno poistovećujemo problem sa nekim iz naše prošlosti, fiksacija kao mišljenje da taj problem ne možemo rešiti i na samom kraju frustracija i agresija su zapravo naši načini ispoljavanja nerešenog problema. 

Polaznici ovog kursa su imali priliku da se upoznaju sa ljudskim mozgom kao i samim procesima koji se odvijaju unutar njega a od kojih su nama najvažniji pamćenje i zaboravljanje. Kako to zapravo ljudski mozak funkcioniše, kako ljudi uče, kako da steknemo naviku da učimo i kako ljudi efikasnije mogu iskoristiti svoje vreme i usresrediti svoju pažnju na organizaciju.

Ideja je da probamo da naučimo i zapamtimo odredjene informacije na neki drugačiji, zanimljiv i efikasan način. Glavni cilj je da učenici primene ove tehnike kako bi unapredili svoj proces samostalnog učenja – kaže organizator kursa Milan Petrović. 

Učenica iz osnovne škole „ Učitelj Tasa “, locirala je svoje probleme sa pamćenjem nevezanih podataka, kao na primer brojeva i sa učenjem suvoparnih podataka iz istorije.  Nakon dva ipo meseca devojčica je usvojila naviku da zapamti tabele različitih podataka, sa nizom od čak 25 cifara bez problema, vizuelno, na osnovu čega je znala tačno gde se koji broj nalazi u tabeli. Pojedini učenici su tehnike stečene na kursu Super efikasnog učenja, primenili pri pripremi završnog ispita.