Humans of the Balkans

Humans of the Balkans je kampanja koja korišćenjem digitalnih medija teži da naglasi raznolikost i univerzalnu humanost onih ljudi koji žive širom Balkana. Ovim projektom smo na digitalni i kreativan način započeli dijalog za razbijanje negativnih političkih i nacionalnih stereotipa među balkanskim zemljama. Ljudi sa Balkana stavljaju akcenat na stvari koje ljude spajaju, čine ih ponosnim i omogućavaju im da se bolje razumeju. Takođe podstiče se rasprava o problemima, političkim pitanjima i izazovima sa kojima se suočavaju ljudi na Balkanu, na konstruktivan način.

Predstavljanje rezultata projekta
Predstavljanje ideje na Resontant Voices Initiative Hakatonu u Albaniji