Konferencija „Digitalna humanistika“ 2019

Budućnost obrazovanja na jednom mestu!

ŠTA JE DIGITALNA HUMANISTIKA?

Iako se pojam digitalna humanistika aktivno koristila tokom poslednje decenije, čini se izazovom utvrditi njenu preciznu definiciju. Prema pojedinim zapažanjima, digitalna humanistika predstavlja interaktivni poduhvat digitalnih tehnologija i humanističkih nauka. Kao takva, predstavlja društveni poduhvat stručnjaka koji dele istraživanja i sarađuju, vrednujući istovremeno transparentnu otvorenost i dostupnost znanja i informacija. Uprkos širini i heterogenosti, digitalna humanistika ujedinjena je kroz stvaranje, povezivanje i saradnju. Osim što afirmiše upotrebu digitalnih tehnologija za humanističke projekte, ukazuje na načine kroz koje se upotreba digitalnih tehnologija za humanističke projekte menja u iskustvu korisnika.

Organizatori konferencije Digitalna humanistika, organizacija Nauči me iz Niša, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, žele da ukažu na domete i mogućnosti digitalne humanistike unutar obrazovnog sistema u Srbiji. Kroz tri tematska bloka, dvodnevna konferencija nastoji da ukaže na moguće odgovore i primere dobre prakse vezane za primenu savremenih tehnologija u nastavi tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja. Kao takva, konferencija pruža trenutno aktivnim nastavnicama i nastavicima (bez obzira na predmet koji predaju) jedinstvenu priliku ovladavanja dostupnim savremenim tehnologijama, a u cilju unapređenja nastave na obostrano zadovoljstvo sebe i svojih učenika.


TEMATSKI BLOKOVI KONFERENCIJE

Konferencija će uključiti tri tematska bloka, a svaki tematski blok sastojaće se iz tri dela:
Predavanje, Primer dobre prakse i Uradi sam.

PRVI TEMATSKI BLOK
(22. mart od 15:00 do 18:45)

Tokom prvog tematskog bloka, učesnici će se upoznati s upotrebom digitalnih tehnologija (platforme za učenje, alatke za čuvanje i indeksiranje digitalnih sadržaja itd.). Deo namenjen primerima dobre prakse ugostiće stručnjake iz Petnice i Komisije za digitalnu pismenost, fokusirajući se na primere procesa digitalizacije u domaćem visokom obrazovanju.

DRUGI TEMATSKI BLOK
(23. mart od 10:00 do 14:00)

Drugi tematski blok omogućiće učesnicama i učesnicima da čuju, te da ovladaju veštinama potrebnim za adaptaciju i kreiranje digitalnih sadržaja u nastavi. Kroz radionicu, polaznice i polaznici imaće priliku da ovladaju veštinom stvaranja digitalnih materijala koje će, kao takve, moći da primene u nastavi već tokom tekuće školske godine.

TREĆI TEMATSKI BLOK(23. mart od 15:00 do 19:00)

Nakon trećeg tematskog bloka, učesnice i učesnici imaće uvide o upotrebi kolaborativnih alatki za podršku zajedničkog učenja, kako bi učenice i učenici u grupi rešavali probleme kreirajući digitalne (obrazovne) sadržaje. Radionica u okviru trećeg tematskog bloka fokusiraće se na obuku za upotrebu Moodle alatke Workshop.


BUDITE TAMO GDE POČINJE BUDUĆNOST OBRAZOVANJA!

60

UČESNIKA

3

TEMATSKA BLOKA

12

SESIJA

15

GOVORNIKA

NAŠI GOVORNICI

Tokom predavanja i radionica, na konferenciji će govoriti renomirani domaći i strani stručnjaci sa Univerziteta u Beogradu, Univerziteta Algarve (Portugal) i Univerziteta u Gracu (Austrija). Pored eksperata iz akademske afere, učesnice i učesnici imaće priliku da čuju goste iz Nacionalnog centra za digitalizaciju, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Petnice i Microsoft-a.


AGENDA KONFERENCIJE

Agendu konferencije i informacije o predavačima možete pogledati u bilo kom trenutku preko aplikacije SavaEvents koju možete preuzeti sa Google Play-a i Apple App Store-a.

Kod za konferenciju: digitalnahumanistika2019


CILJ KONFERENCIJE

Cilj konferencije je da ukaže na promene u polju obrazovanja koje se dešavaju u našem okruženju. Budući da smo svedoci procesa digitalizacije u svim sferama ljudskog delovanja, jasno je da sfera obrazovanja ne ostaje izvan trendova savremenog društva. Konferencija će pomoći nastavnicama i nastavnicima, aktivnim u osnovnom i srednjem obrazovanju, da steknu i razviju neophodna znanja i veštine relevantne za oblast digitalne nastave. Naposletku, organizatori će da izrade priručnik i interaktivni veb-sajt sa ciljem diseminacije digitalnih alatki i materijala, potrebnih za rad unutar savremene digitalne učionice.


ORGANIZATORI KONFERENCIJE


DODATNE INFORMACIJE

Da li se učešće na konferenciji plaća?

Učešće na konferenciji je potpuno besplatno zahvaljujući pokroviteljstvu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.

Kome je namenjena ova konferencija?

Konferencija je namenjena prevashodno profesorima i nastavnicima koji predaju humanističke predmete, ali i svima onima koje interesuje moderno i inovativno obrazovanje.

Da li mogu da povedem kolegu/koleginicu?

Povezivanje i druženje sa kolegama i koleginicama uvek podržavamo! Zbog ograničenog broja mesta, ipak Vas molimo da se svakako svi prijavite.

Dolazim kolima. Gde mogu da se parkiram?

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu nalazi se na Studentskom trgu broj 3. Ima dovoljno parking mesta u okolini fakulteta, a najbliži javni parking nalazi se u okviru TC Rajićeva.

Nisam iz Beograda. Mogu li da dođem?

Naravno! Napominjemo da nismo u mogućnosti da obezbedimo smeštaj i refundaciju putnih troškova.

Ne mogu da dođem. Da li ćete prenositi konferenciju?

Sva predavanja biće snimljena i objavljena na ovom sajtu, posle konferencije. Planiramo da ovo postane mesto okupljanja digitalnih nastavnika, prostor za razmenu ideja i dobrih praksi i kontinuiranu edukaciju.


KONFERENCIJA DIGITALNA HUMANISTIKA

22 i 23. MART 2019.
REGISTRACIJA 9:00 – 10:00

Email

digitalnahumanistika@nauci.me

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Studentski trg 3,
11000 Beograd, Srbija

Facebook stranica

https://www.facebook.com/digitalnahumanistika/